บริจาค เพื่อการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ อาคารอุบัติเหตุ รพ.แกลง

บริจาคผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี: 224-1-06617-6
ชื่อบัญชี: “เงินบริจาคโรงพยาบาลแกลง”

ทอดผ้าป่าสามัคคี 71 ปี โรงพยาบาลตราด ประจำปี 2567

ขอเชิญร่วม ทอดผ้าป่าสามัคคี 71 ปี โรงพยาบาลตราด ประจำปี 2567
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์และพัฒนาโรงพยาบาลตราด
ณ หอประชุมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
ในวันที่ 24 มิถุนายน 2567

สมทบทุนเพื่อสร้าง อาคารทันตกรรม โรงพยาบาลบึงโขงหลง

บริจาคผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี 430-0-94487-3
ชื่อบัญชี : “เงินบริจาคเพื่อสร้างอาคารทันตกรรม รพ.บึงโขงหลง”

ทำบุญ ๑๙ บาท ตักบาตรพระสงฆ์ สถาบันวิปัสสนาธุระ

สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ขอเชิญร่วมทำบุญ ๑๙ บาท ตักบาตรพระสงฆ์สนับสนุน โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน นิสิตบัณฑิตศึกษาและประชาชนทั่วไป

วัดมัชฌันติการาม ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ บูรณะอาคาร ร.ร.พระปริยัติธรรม

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะ อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม ณ วัดมัชฌันติการาม