กองทุนสงฆ์อาพาธ ทั่วประเทศ ทำบุญ บริจาคสร้างตึกสงฆ์

กองทุนสงฆ์อาพาธ

กองทุนเพื่อพระสงฆ์อาพาธ สร้างอาคารสงฆ์ ปรับปรุงซ่อมแซม ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับ มูลินิธิ, โรงพยาบาล ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งการบริจาคเพื่ออุปัฏฐากสงฆ์อาพาธ เป็นการทำบุญที่มีความสำคัญในศาสนาพุทธ ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอไม่มีมารดาไม่มีบิดา ผู้ใดเล่าจะพึงพยาบาลพวกเธอ ถ้าพวกเธอจักไม่พยาบาลกันเอง ใครเล่าจักพยาบาล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดจะพึงอุปัฏฐากเรา ผู้นั้นพึงพยาบาลภิกษุอาพาธ…” (พระไตรปิฎก เล่มที่ 5 พระวินัยปิฎก 178-180)

 

1. โรงพยาบาลสงฆ์ กทม.
ที่อยู่: 445 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี, 10400
โทร (02) 640-9537-46
อีเมล์ prh@priest-hospital.go.th
ช่องทางบริจาค
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนศรีอยุธยา
เลขที่บัญชี 0131850261
ชื่อบัญชี “เงินบริจาคบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์”
รับใบเสร็จรับเงินได้ที่ https://www.priest-hospital.go.th/Donation/SendPaymentSlip


2. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กทม.
ตึกวชิรญาณวงศ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
จัดงานพิธีทำบุญเลี้ยงพระ / บริจาคเงิน
– เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลพระภิกษุและสามเณรอาพาธ
– เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยสามัญทั่วไป
– เพื่อใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
– เพื่อบำรุงโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
– เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
เวลาทำการ จันทร์ – อาทิตย์ เวลา 07.00 – 15.00น.
เบอร์โทรศัพท์ 02 256 4382 ,02 256 4505
ช่องทางบริจาค
อาคารวชิรญาณวงศ์ ชั้น 1
เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ – อาทิตย์
เวลา 7.00 – 15.00 น.
โทร. 02 256 4382 หรือ 02 256 4505
ศาลาทินทัต ( ข้างตึกอำนวยการ )
เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 – 15.00 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 8.00 – 14.00 น.
โทร. 02 256 4397
บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคารกสิกรไทย สาขาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เลขที่บัญชี 059-1-93894-0
ชื่อบัญชี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ฬ. จุฬา สะพานบุญ)
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 432-049049-2
ชื่อบัญชี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ฬ. จุฬา สะพานบุญ)
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 913-7-03979-9
ชื่อบัญชี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ฬ. จุฬา สะพานบุญ)
ธนาคารกรุงไทย สาขาสยามสแควร์ เลขที่บัญชี 052-0-572-114
ชื่อบัญชี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ฬ. จุฬา สะพานบุญ)
การรับใบเสร็จรับเงิน
ส่งรายละเอียด ชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ และวัตถุประสงค์การบริจาคพร้อมเบอร์โทรศัพท์
(เพื่อใช้ในการออกใบเสร็จรับเงินส่งกลับไปยังผู้บริจาคทางไปรษณีย์)
Fax : 02 251 7901 หรือ Email : phithikarn@gmail.com
หรือ ID Line : @kcmhdonate


3. มูลนิธิศรีธรรมราชา จ.นครศรีธรรมราช
เพื่อร่วมสมทบทุนสร้างตึกสงฆ์อาพาธ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (2566) จังหวัดนครศรีธรรมราช 
สร้างตึกสงฆ์อาพาธ “ศรีธรรมราชา”
พร้อมทั้งร่วมสมทบทุนซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์
บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขบัญชี 302-304-2495
ชื่อบัญชี “มูลนิธิศรีธรรมราชา
การรับใบเสร็จรับเงิน
ส่งรายละเอียด ชื่อ – นามสกุล, ที่อยู่, สลิปการโอนเงิน ไปที่ ไลน์ LINE@ ID: 0630784999 หรือ @sri_999


4. มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก จ.เชียงใหม่
บริจาคด้วยตัวเอง
ห้องศาลาใต้ร่มพระบารมี การให้…ไม่สิ้นสุด ชั้น 1 อาคารสุจิณฺโณ
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. เว้นวันหยุด และวันหยุดนักขัตฤกษ์
– นัดรับมอบเงินบริจาค หมายเลขโทรศัพท์ 053-936-000
ชั้น 1 โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
วันหยุด และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 น. – 16.00 น.
บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี “มูลนิธิ รพ.สวนดอก คณะแพทย์ มช.” เลขที่บัญชี 566-4-04844-0
ชื่อบัญชี “มูลนิธิ รพ.สวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์ อาพาธ” เลขที่บัญชี 566-4-95594-8
ชื่อบัญชี “มูลนิธิ รพ.สวนดอก เพื่อผู้ป่วยยากไร้” เลขที่บัญชี 566-4-95596-4
การรับใบเสร็จรับเงิน
ส่งรายละเอียด ชื่อ – นามสกุล, ที่อยู่, สลิปการโอนเงิน ไปที่ Line ID : @sdmed
E-mail : sdmed.cmu@gmail.com
ใบเสร็จของมูลนิธิโรงพยบาลสวนดอก สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ และสามารถออกใบเสร็จให้ท่านได้ที่ยอดเงินบริจาคในอัตราตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป


5. มูลนิธิตึกสงฆ์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) จ.ขอนแก่น
บริจาคด้วยตนเอง
สํานักงานมูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 1 ด้านหลังอาคารสิรินธร
โรงพยาบาลขอนแก่น 56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00 – 20.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00-16.00 น.
โทรศัพท์ 043-236190, 043-232555 ต่อ 4039
บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี 405-0-71335-7
ชื่อบัญชี “มูลนิธิตึกสงฆ์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)”
ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี 405-0-71334-9
ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่น
การรับใบเสร็จรับเงิน
ไลน์ไอดี : prkkh หรือ E-mail : prkkh2016@gmail.com


6. กองทุนสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จ.อุบลราชธานี
300 หมู่ 3 บ้านปลาดุก ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพานิชย์ เลขที่บัญชี 917-216319-4
ชื่อบัญชี “บัญชีเงินบริจาคโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ”
(สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า)


การรับใบเสร็จรับเงิน
ขอรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้ ชื่อ-สกุล/เลขที่บัตรประชาชน/ที่อยู่/วันที่บริจาค/หลักฐานการโอนเงิน ส่งหลักฐานมาได้ที่ ID LINE: mariko_kea และ Prapa6565


7. มูลนิธิสันติภาวัน จ.จันทบุรี
มูลนิธิสันติภาวัน เป็นสถานที่พำนักภิกษุอาพาธระยะท้ายที่ต้องการพื้นที่ที่สงบ มีพระอุปัฏฐากดูแลอย่างสอดคล้องพระธรรมวินัยไปจนสิ้นลม
204/1 หมู่ 5 ซอยเทศบาล 23 ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180
บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร
“บัญชีมูลนิธิสันติภาวัน” ใบเสร็จรับเงินของมูลนิธิฯ “ยังไม่สามารถ” ใช้หักลดหย่อนภาษี
– ธนาคารกรุงไทย สาขาบางกรวย เลขที่ 109-0-30655-5
– ธนาคารกสิกรไทย สาขาสอยดาว เลขที่ 075-8-10936-4
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สันติภาวัน
ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่บัญชี 143-1-64326-6
ชื่อบัญชี “โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สันติภาวัน มูลนิธิสันติภาวัน” 
เว็บไซต์: https://santibhavan.or.th/
โทรศัพท์: 081 491 6575 ไลน์ไอดี: santibhavan
เฟซบุ๊กเพจ: santibhavan Email: santibhavan@gmail.com


8. มูลนิธิวิชัยยุทธ กทม.
กองทุนเพื่อรักษาพยาบาลพระภิกษุอาพาธ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาคลองประปา เลขที่บัญชี 053-1-33980-1
ชื่อบัญชี “มูลนิธิวิชัยยุทธ”
การรับใบเสร็จรับเงิน
แจ้งขอรับได้ที่อีเมล info@vichaiyut.com แนบหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2265 7777
Website: www.vichaiyut.com LINE: @Vichaiyut Facebook: Vichaiyut Hospital


9. มูลนิธิหออภิบาลสงฆ์ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต จ.ขอนแก่น
เป็นกองทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการรักษาพยาบาล พระภิกษุ สามเณร อาพาธ รพ.ศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น
บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่บัญชี 551-408797-6
บัญชี “มูลนิธิหออภิบาลสงฆ์ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต’
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่บัญชี 551-245076-7
ชื่อบัญชี “กองทุนหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี”


การรับใบเสร็จรับเงิน
ใบเสร็จรับเงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ (กรณีบริจาคมากกว่า 500 บาท)โปรดส่งสำเนาใบโอนเงินพร้อมชื่อและที่อยู่มาที่ LINE ID : a09042560


10. กองทุนหอสงฆ์อาพาธหลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธัมโม จ.สกลนคร
บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร

เพื่อบริจาคเป็นค่ารักษาพยาบาลพระภิกษุสามเณรและแม่ชีอาพาธ
– บัญชี ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 020180097402
“กองทุนหอสงฆ์อาพาธหลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธัมโม รพร.สว่างแดนดิน”
….
เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์เพื่อรพร.สว่างแดนดิน
– บัญชี ธนาคารกรุงไทย/สว่างแดนดิน เลขที่บัญชี 4400504549
“กองทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์เพื่อรพร.สว่างแดนดิน”
Facebook: กองทุนหอสงฆ์อาพาธ รพร.สว่างแดนดิน


11. โครงการซื้อที่ดินสร้างตึกสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลทุ่งตะโก จ.ชุมพร
โดยวัดธรรมถาวร พระมุนีสารโสภณ (หลวงปู่ตุด กุลโสภโณ)
บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคารออมสิน สาขาทุ่งตะโก เลขที่บัญชี 020-3-99868-833
ชื่อบัญชี “ซื้อที่ดินสร้างตึกสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลทุ่งตะโก”


12. สมทบทุนสร้าง รพ.แพทย์แผนไทย พระพิทักษ์สหโรคา และอุโบสถเจดีย์พิทักษ์ศาสนวงศ์ จ.สุพรรณบุรี
ช่วยเหลือรักษาคนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โครงการโดย พระครูพิทักษ์ศาสนวงศ์ วัดตรีวิสุทธิธรรม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี โดยใช้วิธีการรักษาที่ประกอบด้วยการแพทย์แผนไทย ผนวกกับการักษาจิตใจโดยใช้ธรรมโอสถ เช่น การใช้สมุนไพร การใช้ธรรมชาติบำบัด การใช้เจริญวิปัสนากรรมฐาน เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจ
บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขาดอนเจดีย์ เลขที่บัญชี 739-0-20092-8
ชื่อบัญชี “วัดตรีวิสุทธิธรรม”
สามารถแจ้งความประสงค์ขอลดหย่อนภาษีได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
Facebook: https://www.facebook.com/pitakclinic


13. ศูนย์สงเคราะห์พระสงฆ์อาพาธ มูลนิธิพลังศรัทธาธรรม จ.ชัยภูมิ
บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 113-1-47827-1 ชื่อบัญชี “กองบุญสงฆ์อาพาธและผู้ป่วยยากไร้”
บริจาคสิ่งของ
อาทิ เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ของใช้ส่วนตัว สบู่ แปรงฟัน ยาสีพัน น้ำยาสระผม ฯลฯ
ศูนย์ปฏิบัติธรรมมูลนิธิพลังศรัทธาธรรม
ที่ตั้งภายใน สโมสรกีฬาและนันทนาการจังหวัดชัยภูมิ
หมู่ 2 ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 36250
โทร. 06-3953-9293 (พระอาจารย์อาภาสิริ)
เจ้าภาพที่บริจาคตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป สามารถขอรับใบอนุโมทนาบัตรเพื่อลดหย่อนภาษีได้ตามระเบียบของสรรพากร โดยแจ้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ผ่านทางข้อความเพจ หรือ ทางไลน์ ไอดี arpatharoo
Facebook: ศูนย์สงเคราะห์พระสงฆ์อาพาธ มูลนิธิพลังศรัทธาธรรม จ.ชัยภูมิ


14. กองทุนสงฆ์อาพาธ วัดมเหยงคณ์ จ.อยุธยา
บริจาคด้วยตัวเอง
วัดมเหยงคณ์ 95 ม.2 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 478-4-31260-7 ชื่อบัญชี “วัดมเหยงคณ์(กองทุนพระสงฆ์อาพาธ)”
สอบถามรายละเอียดการบริจาค , จองเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร , สมัครคอร์สอบรมวิปัสสนากรรมฐาน
ติดต่อสอบถามโทร : 082-233-3848 ไลน์: @mahaeyong


15. ศิริราชมูลนิธิ
บริจาคด้วยตัวเอง
โรงพยาบาลศิริราช ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 7:30 – 17:30 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8:30 – 16:30 น.
โทรศัพท์ 02-419-7658-60, 02-414-1414 ต่อ 101-104
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ชั้น 2 โซน B
วันจันทร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา 9:00 – 15:30 น.
โทรศัพท์ 0-2419-2046
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (ศาลายา) ชั้น G โซน A
วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 8:30 – 16:30 น.
หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
โทรศัพท์ 0-2849-6726

e-Donation
Biller Name: ศิริราชมูลนิธิ
Biller ID: 099300039694491
สามารถลดหย่อนภาษีได้ในนามเจ้าของบัญชีอัตโนมัติ
ไม่ได้รับใบเสร็จบริจาค

……….

Prompt Pay
Biller Name: ศิริราชมูลนิธิ
Biller ID: 099300039694484

กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินธนาคาร เพื่อขอรับใบเสร็จบริจาค

บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี : ศิริราชมูลนิธิ
ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาศิริราช 016-3-04650-5
ธนาคารกสิกรไทย สาขาศิริราช 638-2-09999-9
ธนาคารกรุงเทพ สาขารพ.ศิริราชปิยมหาราชการุณย์ 901-7-00988-8
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาอรุณอมรินทร์ 157-1-22555-5
ธนาคารออมสิน สาขาศิริราช 020-02404205-1
ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์บริการบุคลากร โรงพยาบาลศิริราช 662-2-22152-9
ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาศิริราช 085-2-32114-0

การรับใบเสร็จรับเงิน
การขอรับใบเสร็จบริจาค กรุณาส่งหลักฐานใบนำฝากธนาคาร พร้อม ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปีเกิด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์และเลขบัตรประจำตัวประชาชน
ส่งผ่านทาง Line : @sirirajfoundation E-mail : donation@sirirajfoundation.org
Fax : 0-2419-7687
ส่งทางไปรษณีย์  ที่อยู่: ศิริราชมูลนิธิ โรงพยาบาลศิริราช ตึกมหิดลบำเพ็ญ
ชั้น 1 เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
การบริจาคเพื่อลดหย่อนภาษี 2 เท่า ผู้บริจาคยินยอมให้เลขบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อนำส่งระบบ e-Donation กรณีไม่สะดวกให้เลขบัตรประจำตัวประชาชนใบเสร็จจะลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า


16. มูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
ร่วมบุญกิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต อาทิ ทำบุญภัตตาหารถวายพระอาพาธ, ซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างในวัดต่าง ๆ
บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 695-2-29539-8 ชื่อบัญชี “มูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต”
Facebook: มูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต


17. วัดป่าสถิตย์ธรรมาราม หลวงปู่ อุดม ญาณรโต จ.บึงกาฬ
ร่วมบุญสร้างตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ โดย พระราชมงคลวชิรญาญ (หลวงปู่อุดม ญาณรโต) วัดป่าสถิตย์ธรรมาราม อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ (ประกาศเมื่อ ธันวาคม 2566)
บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขาพรเจริญ เลขที่บัญชี : 662-1-50403-9 ชื่อบัญชี : “วัดป่าสถิตย์ธรรมาราม”
อาคารพระราชมงคลวชิรญาณ (หลวงปู่อุดม ญาณรโต)
Facebook: วัดป่าสถิตย์ธรรมาราม หลวงปู่ อุดม ญาณรโตโรงพยาบาลพรเจริญ


18. กองบุญพระภิกษุอาพาธ จังหวัดจันทบุรี
ดูแลจัดสวัสดิการสุขภาพพระภิกษุ สามเณร, ช่วยเหลือพระสงฆ์อาพาธทั่วจังหวัดจันทบุรี, ระยอง, ตราด หรือจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศ
สำนักงาน : วัดโค้งสนามเป้า เลขที่ 28/2 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 โทรศัพท์ 090-951-9546, 083-097-5253
บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคารออมสิน
สาขาเรนโบว์ พลาซา จันทบุรี บัญชีเลขที่ 020-2-37654-098
ชื่อบัญชี “กองบุญพระภิกษุอาพาธ”
Facebook: กองบุญพระภิกษุอาพาธจังหวัดจันทบุรี


19. ที่พักสงฆ์วัดป่าเมตตาวนาราม เพื่อสงฆ์อาพาธ จ.เชียงราย
ทำบุญบริจาคเพื่อเป็นค่ารักษาแด่พระสงฆ์ที่เจ็บป่วยบนดอย กับทางวัดป่าเมตตาวนาราม ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 361-4-23755-4
ชื่อบัญชี “ที่พักสงฆ์วัดป่าเมตตาวนาราม เพื่อสงฆ์อาพาธ(เจ็บป่วย)”
Facebook: ที่พักสงฆ์วัดป่าเมตตาวนาราม


20. กองทุนพระประทีปแก้ว จ.ตาก
ดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือแก่ ภิกษุสามเณรชาวเขาบนดอยและชายแดนชนบทห่างไกล ที่ยากไร้ในยามเจ็บป่วย
บริจาคด้วยตัวเอง
“โครงการพระประทีปแก้ว”สำนักสงฆ์พุทธประทีปแก้ว ต.ขะเนจือ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคารกสิกร สาขาโลตัสย่อยแม่ระมาด เลขที่บัญชี 914-2-08999-5
ชื่อบัญชี “กองทุนสงฆ์อาพาธ เพื่อสงเคราะห์พระเณรชาวเขา” 
Facebook:  กองทุนสงฆ์อาพาธ เพื่อช่วยเหลือพระภิกษุสามเณร บนดอยและตามชายแดนชนบทห่างไกล


21. มูลนิธิตึกสงฆ์ โรงพยาบาลอ่างทอง
บริจาคด้วยตัวเอง
ฝ่ายการเงินโรงพยาบาลอ่างทอง
3 เทศบาล 6 ถนนเทศบาล 10 ตำบล บางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง อ่างทอง 14000
บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขาอ่างทอง เลขที่บัญชี 118-1-14896-0
ชื่อบัญชี “โรงพยาบาลอ่างทอง (มูลนิธิตึกสงฆ์ )
หรือบริจาคผ่าน QR code โรงพยาบาลอ่างทอง สามารถลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า ของเงินบริจาค
สอบถามรายละเอียด
ศูนย์ประชาสัมพันธ์หมายเลข 0-3561-5111 ต่อ 0
Facebook: โรงพยาบาลอ่างทอง


22. กองทุน ๑๐๔ ปี หลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ รพ.มุกดาหาร
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับพระภิกษุสงฆ์อาพาธ ภายในโรงพยาบาลมุกดาหาร
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 420-0-52705-7
ชื่อบัญชี “กองทุน 104 ปี หลวงปู่จาม มหาปุญโญ เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ

แจ้งการบริจาคปัจจัยช่วยเหลือ และ ขอรับใบอนุโมทนาบัตรของกองทุน ๑๐๔ ปีหลวงปู่จาม มหาปุญโญ
นายแพทย์ปิยะพงษ์ บำรุง โทร. 089-668-5021
นางกรทิพย์ มิตรวงษา โทร. 062-324-9353


23. ศูนย์กุฏิชีวาภิบาลพระภิกษุอาพาธ วัดทับคล้อ จ.พิจิตร
เป็นศูนย์ดูแลพระป่วยและอาพาธ ทุพพลภาพ ป่วยติดเตียงระยะสุดท้าย ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ไม่มีผู้ดูแล
ที่อยู่: วัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์) เทศบาล ตำบล ทับคล้อ อำเภอ ทับคล้อ พิจิตร 66150

บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี : 119-8-25399-1
ชื่อบัญชี : มูลนิธิอิงบุญ เพื่อศูนย์ดูแลพระป่วยพระอาพาธ วัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์)

ธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี : 148-3-70372-0
ชื่อบัญชี : มูลนิธิอิงบุญ เพื่อสร้างอาคารศูนย์ดูแลพระภิกษุอาพาธ วัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์)

ธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี : 165-8-41019-5
ชื่อบัญชี : มูลนิธิอิงบุญ เพื่อกองทุนประกันสังคมพระสงฆ์ จังหวัดพิจิตร

Facebook: ศูนย์กุฏิชีวาภิบาลพระภิกษุอาพาธ วัดทับคล้อ สวนพระโพธิสัตว์


24. มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
กองทุนสงฆ์อาพาธ
มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลพระสงฆ์ที่อาพาธและยากไร้
กองทุนพระพิศาลญาณวงศ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์

บริจาคด้วยตัวเอง
บริจาคโดยตรงที่ห้องมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยบริจาคเป็นเงินสดหรือเช็คสั่งจ่าย
ในนาม “มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร”
ในวันเวลาราชการ 08.30 น. – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
ณ ห้องมูลนิธิ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 1
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
99 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0 5596 7813, 06 4398 5595

บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร
กองทุนสงฆ์อาพาธ
 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่บัญชี 346-1-67109-4
ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร กองทุนสงฆ์อาพาธ”

กองทุนพระพิศาลญาณวงศ์
ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 620-0-42951-9
ชื่อบัญชี “กองทุนพระพิศาลญาณวงศ์ เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ มูลนิธิโรงพยาบาลม.นเรศวร”

QR PAYMENT “มูลนิธิโรงพยาบาลม.นเรศวร”

แจ้งชำระการบริจาค
Line: @753slmhe
โทร 055 967813
Facebook: มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


25. กองทุนสงฆ์อาพาธ รพ.ฝาง จ.เชียงใหม่
เพื่อชำระค่ารักษาพยาบาลแก่พระภิกษุ สามเณร แม่ชี ที่เข้ารับการรักษา และขาดปัจจัย
บริจาคผ่านธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขาฝาง เลขที่บัญชี 532 0678 932
ชื่อบัญชี “กองทุนสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลฝาง”
หรือบริจาคเงินเพื่อการดำเนินงานตามภารกิจของโรงพยาบาล เช่น จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์
ผ่านหมายเลขบัญชี
ธนาคารกรุงไทย สาขาฝาง หมายเลขบัญชี 532-0-55053-7
ชื่อบัญชี “บัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลฝาง”
Facebook: โรงพยาบาลฝาง


25. มูลนิธิสงฆ์อาพาธ หลวงปู่ประสาร สุมโน โรงพยาบาลยโสธร
เพื่อรักษาพยาบาลพระภิกษุอาพาธ และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อการรักษา พระภิกษุ สามเณร และนักบวช ตลอดทั้งแม่ชีที่เจ็บป่วย
บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร เลขที่บัญชี 315-0-69349-7
ชื่อบัญชี “มูลนิธิสงฆ์อาพาธ หลวงปู่ประสาร สุมโน โรงพยาบาลยโสธร”
Facebook: มูลนิธิสงฆ์อาพาธ หลวงปู่ประสาร สุมโน โรงพยาบาลยโสธร


26. ที่พักสงฆ์พระธาตุแตงโม จ.ตาก
รับบริจาค แพมเพิส ผ้ารองนอน ถุงมือ หน้ากากอนามัย
ค่ารักษา ค่าเดินทาง
ส่งไปได้ที่
ที่พักสงฆ์พระธาตุแตงโม
ม4 ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
พระบุญฤทธิ์ ติสาโร โทร 084-0190365
บริจาคผ่านธนาคาร
ธนาคารออมสิน
เลขที่บัญชี 020422605244
ชื่อบัญชี “กองทุนพัฒนาที่พักสงฆ์บนดอยสูง
Facebook: ที่พักสงฆ์พระธาตุแตงโม


27. โครงการก่อสร้างโรงพยาบาล พระเทพวชิรญาณ จ.ศรีสะเกษ
วัตถุประสงค์ เพื่อการก่อสร้าง โรงพยาบาล พระเทพวชิรญาณ (เลี่ยม ฐิตธมฺโม) ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง ที่บ้านโคกจาน ต.โคกจาน อ.อุทิมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
พระเทพวชิรญาณ (เลี่ยม ฐิตธมฺโม) เป็นเจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง ถัดจากหลวงปู่ชา
บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทุมพรพิสัย เลขที่บัญชี 332-0-67242-8
ชื่อบัญชี ก่อสร้างโรงพยาบาล พระเทพวชิรญาณ (เลี่ยม ฐิตธมฺโม)


28.สำนักสงฆ์ป่ามะขามที่พักดูแลภิกษุอาพาธ จ.นครราชสีมา
สถานที่ดูแลภิกษุอาพาธ ระยะสุดท้าย รับบริจาคสิ่งของสำหรับพระภิกษุอาพาธ
ของใช้ทั่วไปสำหรับผู้ป่วย, ผู้ป่วยติดเตียง
ไม่มีบัญชีธนาคาร ไม่มีการเรี่ยไรขอรับบริจาคทุกกรณี
สามารถเดินทางไปบริจาคได้ด้วยตนเอง
ที่อยู่: สำนักสงฆ์ป่ามะขาม หลังสถานีอนามัยผัง 1 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
Facebook: สำนักสงฆ์ป่ามะขามที่พักดูแลภิกษุอาพาธ
Line: https://line.me/R/ti/p/%40swi9789w
ติดต่อสอบถาม เวลา 10.00 น – 15.00 น. 085-225-9111


29. มูลนิธิหลวงพ่อพุธ-จตุเจริญ โรงพยาบาลไทยนครินทร์
เพื่อให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ ดูแล บำบัด รักษาพยาบาล ตลอดจนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก การรักษาพยาบาลแก่ภิกษุที่อาพาธ (เจ็บป่วย) ในพุทธศาสนา และประสบปัญหา ขาดแคลน ไม่มีค่ารักษาพยาบาล และ/หรือไม่มีโยมอุปัฏฐาก ฯลฯ
บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคารทหารไทย ธนชาต สาขาบางนา เลขที่บัญชี 725-2-01189-0
ชื่อบัญชี “มูลนิธิหลวงพ่อพุธ-จตุเจริญ
การขอรับใบอนุโมทนาบัตร
ติดต่อ 0-2361-2727 ต่อ 3397 หรือส่งหลักฐานไปที่
โรงพยาบาลไทยนครินทร์ (มูลนิธิหลวงพ่อพุธ-จตุเจริญ) 345 บางนา-ตราด กม. 3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
Facebook: Thainakarin Hospital


30. วัดป่าโนนสะอาด จ.นครราชสีมา
เพื่อสมทบทุนดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ผู้ป่วยยากไร้ ผู้สูงอายุ และพระสงฆ์อาพาธ
ที่อยู่: ศูนย์พุทธวิธีดูแลผู้ป่วยระยะท้าย วัดป่ากรรมฐานบ้านโนนสะอาด หรือ วัดป่าโนนสะอาด (ธรรมยุต)
ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
โทร. 0831256375
บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 0668640893 ชื่อบัญชี “วัดป่าโนนสะอาด
Facebook: วัดป่าโนนสะอาด ศูนย์พุทธวิธีดูแลพระสงฆ์อาพาธและผู้ป่วยระยะสุดท้าย
Facebook: ศูนย์ดูแลพระสงฆ์อาพาธ และ ผู้ป่วยระยะท้าย


31. มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาสระแก้ว
บริจาคด้วยตนเอง
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
ห้องประชาสัมพันธ์ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 1  วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 – 16.00 น.
โทรศัพท์ 037-243018-20 ต่อ 101, 102

บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคารออมสิน สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี 020-2-49605-146
ชื่อบัญชี “มูลนิธิ รพร. สาขาสระแก้ว เพื่อสงฆ์อาพาธและเครื่องมือแพทย์

การรับใบเสร็จรับเงิน
สำเนาใบนำฝาก พร้อม ชื่อ – นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์มายังมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาสระแก้ว เพื่อจะได้จัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านต่อไป

มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาสระแก้ว อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 3 ห้องธุรการ เลขที่ 283 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000

โทรศัพท์ 037-243018-20 ต่อ 186 หรือ 086-8205365 สำนักงานมูลนิธิ แฟกซ์: 037-241011
E-mail:scph.foundation@outlook.co.th


32. มูลนิธิหออภิบาลสงฆ์ หลวงตามหาบัว จ.อุดรธานี
เป็นกองทุนค่าใช้จ่ายและให้การสงเคราะห์ค่าเวชภัณฑ์ ค่ารักษาพยาบาล ภัตตาหารเสริมและเครื่องใช้สอย เพื่อการรักษาพระภิกษุ สามเณรอาพาธ และแม่ชีเจ็บป่วย
ณ มูลนิธิอภิบาลสงฆ์ หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน โรงพยาบาลอุดรธานี
บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 401-3-36702-5

ชื่อบัญชี “มูลนิธิอภิบาลสงฆ์ หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน


33. วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ จ.นครสวรรค์
วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ ฯ ตั้งอยู่บนเขาโคกเผ่น ตำบลทำนบ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 045-8-31779-8
ชื่อบัญชี “วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ (สงฆ์อาพาธ)”


การรับใบเสร็จรับเงิน
กรอกแบบฟอร์มที่ https://watpasiriwattanawisut.org/?page_id=2533&lang=th
Facebook: วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ในพระองค์ฯ


34. สร้างตึกสงฆ์อาพาธและแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
โดยองค์อุปถัมภ์ หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม วัดป่าห้วยกุ่ม ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาชุมแพ เลขที่บัญชี 647-2-427-648
ชื่อบัญชี “วัดป่าห้วยกุ่ม”
ติดต่อขอใบอนุโมทนาบัตร เพื่อลดหย่อนภาษี โทร.081-5445035
Facebook: โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น


35. วัดกลางอัมรินทราวาส จ.ศรีสะเกษ
สแกนเพื่อบริจาค เพื่อสงฆ์-สามเณรอาพาธ
(ข้อมูลถูกส่งให้สรรพกรทันที สำหรับการลดหย่อนภาษี)


36. วัดพระบาทน้ำพุ เพื่อการอุปัฏฐากพระภิกษุสงฆ์
สแกนเพื่อบริจาค (ข้อมูลถูกส่งให้สรรพกรทันที สำหรับการลดหย่อนภาษี)


Facebook: วัดพระบาทน้ำพุ


37. กองทุนภิกษุสงฆ์อาพาธวัดพุทธบูชา กทม.
บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 465-0-58856-1
ชื่อบัญชี: กองทุนภิกษุสงฆ์อาพาธวัดพุทธบูชา


Facebook: วัดพุทธบูชา กรุงเทพมหานคร


38. วัดทองนพคุณ กทม.
เพื่อจัดสวัสดิการแก่พระภิกษุสามเณร ตามความเหมาะสม ดำเนินการโดยกองงานสำนักงานกลางวัดทองนพคุณและคณะแม่ครัวส่วนกลางวัดทองนพคุณ
บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคารทหารไทย สาขาลาดหญ้า
บัญชีเลขที่ 033-2-58208-9
ชื่อบัญชี “วัดทองนพคุณ เพื่อภัตตาหารและรักษาพยาบาล”
การรับอนุโมทนาบัตร แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษีไปที่
สำนักงานกลางวัดทองนพคุณ โทร.081-925-2534
Facebook: สำนักงานกลางวัดทองนพคุณ 103 กรุงเทพมหานคร

สแกนเพื่อบริจาค (ข้อมูลถูกส่งให้ทางสรรพกรทันที สำหรับการลดหย่อนภาษี)


39. วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์) จ.สระบุรี
เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสระบุรี และปฏิบัติกรรมฐานตามแบบ หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ มีหลักเจริญภาวนา มหาสติปัฏฐานสูตร รับผู้เข้าพักเข้าปฏิบัติธรรมตลอดทั้งปี ตามระเบียบและจารีตของสำนัก


ที่อยู่: 62/1 หมู่ที่ 5 ทางหลวงชนบท สาย สบ.4009 ตำบล เขาวง อำเภอพระพุทธบาท สระบุรี 18120
บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 133-0-27657-4
ชื่อบัญชี “วัดเขาวง (กองทุนดูแลภิกษุอาพาธ)” 
Facebook: วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์)


40. มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จ.สงขลา
ที่อยู่ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ซ.ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
บริจาคผ่านแอปพลิเคชั่นธนาคาร

Facebook: มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์


41. สนับสนุนค่ายาพระสงฆ์อาพาธ มูลนิธิโรงพยาบาลชลบุรี
ที่อยู่: 69 หมู่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
เป็นกองทุนรวมนำไปใช้ประโยชน์หลายอย่างเช่น
– เพื่อการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์
– เพื่อส่งเสริมการรักษาป้องกันโรคของคนไข้ และฟื้นฟูสมรรถภาพของคนไข้หรือผู้ที่ขอรับความช่วยเหลือ
– เพื่อร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
กองทุนสำหรับผู้ป่วยมีดังนี้
– กองทุนโรคเอดส์ – กองทุนโรคไต
– ค่ายาคนไข้อนาถา
– ค่ายาพระสงฆ์อาพาธ
– ค่าอุปกรณ์ข้อสะโพกเทียม/ ขาเทียม
– ค่าอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ 
บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี เลขที่บัญชี 207-1-40011-9
ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลชลบุรี”
การขอรับใบเสร็จรับเงิน
สามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษี ได้ตามกฏหมาย
แจ้งที่มูลนิธิโรงพยาบาลชลบุรี เปิดทำการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทร. 038-931-994, 062-6967711
Facebook: มูลนิธิโรงพยาบาลชลบุรี
บริจาคผ่านแอปพลิเคชั่นธนาคาร


42. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน จ.นนทบุรี
เป็นโรงพยาบาลในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ที่อยู่: 222 หมู่ที่ 1 ถ. ติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
วัตถุประสงค์ เพื่อดูแลรักษาพยาบาลพระภิกษุสงฆ์อาพาธ, ส่งเสริมและบำรุงศิลปวัฒนธรรมพระพุทธศาสนา
บริจาคด้วยตัวเอง
โรงพยาบาลชลประทานมูลนิธิ อาคารผู้ป่วย 20 ชั้น ชั้น 2
บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 123-048593-7 ชื่อบัญชี “กองทุนพระภิกษุสงฆ์อาพาธ” 
ออกใบเสร็จรับเงิน กรณีบริจาคตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป และสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
Facebook: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สอบถามรายละเอียดได้ โทร. 02 502-2345 ต่อ 4216

บริจาคผ่านแอปพลิเคชั่นธนาคาร


43. กองบุญสุขภาวะพระภิกษุสามเณรอาพาธ จ.ศรีสะเกษ
วัตถุประสงค์ กองบุญดูและช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรที่อาพาธ พิการ ทุพพลภาพ ชราภาพ อาพาธติดเตียง อาพาธเรื้อรังและมรณภาพ
ที่อยู่สำนักงาน วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ โทร. 0860669105
บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 311-3-55997-9
ชื่อบัญชี “กองบุญสุขภาวะพระภิกษุสามเณรอาพาธ”
Facebook: กองบุญสุขภาวะพระภิกษุสามเณรอาพาธจังหวัดศรีสะเกษ


44. วัดศรีรัตนธรรมาราม จ.สมุทรปราการ
เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกายสายพระครูวินัยธรมั่น ภูริทตฺโตและเป็นวัดในเครือวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร ตั้งอยู่ในตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

บริจาคผ่านแอปพลิเคชั่นธนาคาร


45. กองทุนพระภิกษุ-สามเณรอาพาธ วัดหนองก๋าย จ.เชียงใหม่
เป็นวัดเก่าแก่มีประวัติมาอย่างยาวนาน เป็นเสมือนจุดพักและจุดรวมพลสำหรับพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนที่ต้องการขึ้นไปยังวัดพระพุทธบาทสี่รอย
บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแม่ริม เลขที่บัญชี 853-206815-8
ชื่อบัญชี “กองทุนโชติธมฺโม วัดหนองก๋าย “

บริจาคผ่านแอปพลิเคชั่น

Website: https://watnonggai.com/
Facebook: https://www.facebook.com/watnonggai/
ที่อยู่: บ้านหนองก๋าย 99 ตำบล สันป่ายาง อำเภอแม่แตง เชียงใหม่ 50330
โทร. (053) 374095-6 มือถือ 062-4249659, 083-7893642


46. กุฏิชีวาบาล วัดท่าประชุม จ.ขอนแก่น
กุฏิชีวาบาล เป็น ที่พํานักดูแลเยียวยาคุณภาพชีวิตสมณสงฆ์อาพาธ แบบประคับประคอง เพื่อให้ภิกษุป่วยไข้ระยะท้าย มีทางเลือกที่จะได้รับการบริบาลตามหลักพระธรรมวินัยในพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคย โดยปรารถนาจะมรณภาพอย่าง สงบ โดยไม่ต้องการยื้อชีวิต และไม่ประสงค์จะสิ้นลมที่โรงพยาบาล
บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์ เลขที่บัญชี 437-3-10665-7
ส่งใบ pay-in(สลิป) และแจ้งชื่อ-สกุล เลขประจำตัวผู้เสียภาษี พร้อมที่อยู่เพื่อจัดส่งใบอนุโมทนาได้ที่
อีเมล์: WatTaPrachum@gmail.com


47. กองทุนสงฆ์อาพาธ วัดภัททันตะอาสภาราม จ.ชลบุรี
เพื่อเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ และค่าตรวจรักษาโรคในคราวจำเป็นสำหรับพระภิกษุสามเณรและผู้ปฏิบัติธรรมที่วัดภัททันตะอาสภาราม
บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคารกสิกรไทย สาขาบ้านบึง บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 117-2-64878-5
ชื่อบัญชี “วัดภัททันตะอาสภาราม (กองทุนสงฆ์อาพาธ)”
Facebook: วัดภัททันตะอาสภาราม บ้านบึง ชลบุรี
Website: https://www.watbhaddanta.com/


48. กองทุนสงฆ์อาพาธอำเภอศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 662-2-222-37-1
ชื่อบัญชี “กองทุนสงฆ์อาพาธศรีเทพ เพชรบูรณ์”

ติดต่อสอบถาม
พระมหาณัฐวุฒิ โทร.0935159307


49. วัดป่าพุทธญาณรังษี จ.ขอนแก่น
จุดประสงค์ทางวัดได้จัดตั้งขึ้นเพื่อถวายกัปปิยะภัณฑ์(เงิน)เป็นค่ารักษาพยาบาล พร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคและค่าพาหนะพระภิกษุที่อาพาธทั่วไป
ที่อยู่: วัดป่าพุทธญาณรังษี ตำบล พระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 064-1-84184-6
ชื่อบัญชี “วัดป่าพุทธญาณรังษี (เพื่อกองบุญพระภิกษุสงฆ์ – สามเณรอาพาธ)”
ติดต่อสอบถาม
พระครูวินัยธรวรรธนา ญาณวโร,ดร. โทร 093-385-3650
Facebook: นาบุญ วัดป่าพุทธญาณรังษี จังหวัดขอนแก่น


50. มูลนิธิโรงพยาบาลพะเยา กองทุนเพื่อพระภิกษุสงฆ์ อาพาธ
เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ การอาพาธของพระสงฆ์ตลอดจนนักบวชศาสนาต่างๆ รวมถึงการช่วยเหลือทั้งในเรื่องของทุนการศึกษาของบุตรเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลพะเยา
ที่อยู่: 269 ถนน พหลโยธิน ตำบล บ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา พะเยา 56000
บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร
ร่วมบริจาคสมทบทุน “มูลนิธิโรงพยาบาลพะเยา” กองทุนเพื่อพระภิกษุสงฆ์ อาพาธ
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 512-1-44245-9
ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลพะเยา”

ติดต่อสอบถาม : กลุ่มงานการเงิน นส.อำพวรรณ ดวงงาม โทร.054-409300 ต่อ 2521
Facebook: งานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพะเยา


51. โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ จ.ยะลา
ร่วมบุญถวายค่ารักษาพยาบาลพระสงฆ์อาพาธ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลภิกษุสามเณรอาพาธ
ที่อยู่: 51 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ : 073-274-766

บริจาคผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาโคลีเซียม
เลขที่บัญชี 485-0-33373-7
ชื่อบัญชี: โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ เพื่อพระสงฆ์อาพาธใน 3 จังหวัดชายแดนใต้
Facebook: โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์


52. กองทุนสงฆ์อาพาธ รพ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
ที่อยู่: 403 หมู่ 1 ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี 71260
บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 02039-410-5504
ชื่อบัญชี “กองทุนสงฆ์อาพาธ รพ.ด่านมะขามเตี้ย
Facebook: โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย


53. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
เพื่อสมทบทุนในการดูแล พระภิกษุ-สามเณรอาพาร ผู้ป่วยยากไร้ พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์
บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคารออมสิน สาขากุฉินารายณ์
เลขที่บัญชี : 0 204 3373 7614
ชื่อบัญชี : “มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช”
Facebook: โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์


54. กองทุนพระภิกษุอาพาธ โรงพยาบาลรรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
วัตถุประสงค์
– เพื่อช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลพระภิกษุสงฆ์อาพาธ
– เพื่อส่งเสริมพระพุทรศาสนาและทำนุบำรุง
– สนับสนุนการก่อตั้งและกิจกรรมของพระภิกษุสงฆ์อาพาธ
– เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ในการดูแลรักษาพระภิกษุสงฆ์อาพาธ
– เพื่อบูรณะซ่อมแซมพระประจำโรงพยาบาล

บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ สาขา มธ.ศูนย์รังสิต
เลขที่บัญชี: 091-0-20188-8
ชื่อบัญชี : “โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ”

e-Donation ลดหย่อนภาษี 2 เท่า

สอบถามข้อมูล หน่วยรับบริจาค
โทร. 0 2926 9432
LINE: @tuh.donation


55. มูลนิธิสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลบ้านโป่ง จ.ราชบุรี
วัตถุประสงค์ เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือภิกษุสงฆ์ สามเณร ที่อาพาธในโรงพยาบาลบ้านโป่ง และจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลบ้านโป่ง
บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย  สาขาบ้านโป่ง
เลขที่บัญชี 706-1-15270-2
ชื่อบัญชี “มูลนิธิสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลบ้านโป่ง”
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานประชาสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 032-222841-6 ต่อ 0, 171 และ 118
Facebook: งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลบ้านโป่ง


56. โรงพยาบาลพาน เพื่อสงฆ์อาพาธ จ.เชียงราย
516 หมู่ 1 ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทร 053-721345
Facebook: โรงพยาบาลพาน
บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย  สาขาพาน
เลขที่บัญชี 522-055582-0
ชื่อบัญชี “โรงพยาบาลพาน เพื่อสงฆ์อาพาธ”


57. โรงพยาบาลอินทร์บุรี เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ
ที่อยู่: 37/7 หมู่ที่ 1 ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
Facebook: โรงพยาบาลอินทร์บุรี


58. ศูนย์กลางการศึกษาวิปัสสนาธุระ วัดพระธรรมจักร จ.นครนายก
ที่อยู่: 100/1 หมู่ 1 ตำบลดงละคร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 
เป็นสถานที่ดำเนินการทำหลักสูตรการศึกษาวิปัสสนาธุระตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกำหนดไว้
กองทุนยา
เป็นกองทุนที่ทางศูนย์ฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลรักษาพยาบาลพระสงฆ์ สามเณร แม่ชี และผู้ปฏิบัติธรรม ที่เจ็บป่วยหรืออาพาธ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานและการดำเนินงานของทางศูนย์ฯ ให้เป็นไปอย่างราบรื่น สามารถร่วมบริจาคได้ที่ พระอาจารย์สมนึก ญาณสุโภ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมจักร กัมมัฏฐานาจริยะ ประธานกองทุนยา โทรศัพท์ 085-094-6981, 090-971-0711, 087-495-8111 และ/หรือ คุณหนุ่ย ศิริเพ็ญ (เหรัญญิก) 081-694-1196


59. สังฆะศาลา ศูนย์พักฟื้นสงฆ์อาพาธ วัดห้วยยอด จ.ตรัง
ที่อยู่: วัดห้วยยอด ตำบล ห้วยยอด อำเภอ ห้วยยอด ตรัง 92130
เน้นให้การอุปัฏฐากพระอาพาธระยะพักฟื้นเป็นหลัก ดูแลพระสงฆ์ที่อาพาธ และผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่
Facebook: สังฆะศาลา ศูนย์พักฟื้นสงฆ์อาพาธ วัดห้วยยอด จ.ตรัง

การสนับสนุน สังฆะศาลา ศูนย์พักฟื้นสงฆ์อาพาธ วัดห้วยยอด จ.ตรัง
อาสาสมัคร
ผู้ที่สนใจปฏิบัติธรรมผ่านการดูแลพระอาพาธ โดยเฉพาะพระภิกษุ สามเณร ซึ่งสามารถช่วยดูแลได้อย่างใกล้ชิดและเป็นภาพที่งดงาม ส่วนสุภาพสตรีอาจมีงานให้ช่วยค่อนข้างจำกัดกว่า ท่านที่สนใจสามารถติดต่อนัดหมายสังฆะศาลา ได้โดยตรง

การบริจาคสิ่งของ
เนื่องจากพระอาพาธแต่ละรูปมีสภาพร่างกายและอาการที่ต้องดูแลต่างกัน จึงใช้วัสดุอุปกรณ์ที่แตกต่างกันไปบ้าง เพื่อให้สิ่งของบริจาคได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ไม่เป็นภาระในการเก็บ หรือเสียหายจากการหมดอายุ ขอความกรุณาท่านที่ประสงค์จะบริจาคสิ่งของติดต่อสอบถามไปที่สังฆะศาลาก่อน

กองทุนสังฆะศาลา เพื่อพระภิกษุอาพาธ วัดห้วยยอด จ.ตรัง
กองทุนสังฆะศาลา เพื่อพระภิกษุอาพาธ จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการทำงานของสังฆะศาลาโดยตรง โดยเฉพาะเรื่องการเงินและค่าใช้จ่ายให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ โดยจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ๒ ฝ่าย ๑. ฝ่ายคณะสงฆ์ ๒ ฝ่ายฆราวาส โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
• สนับสนุนการทำงานในทุกๆ ด้านของสังฆะศาลา
• ส่งเสริมการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภิกษุอาพาธ และพัฒนาระบบอุปัฏฐากภิกษุอาพาธให้มีคุณภาพสอดคล้องกับพระธรรมวินัย และเข้าได้กับยุคสมัย
• กระตุ้นให้คณะสงฆ์ ระบบสาธารณสุข และสังคมทั่วไป ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลภิกษุอาพาธที่เอื้อต่อพระธรรมวินัยและบริบททางสังคม
• สนับสนุนการเผยแผ่หลักธรรมเกี่ยวกับชีวิตและความตายในวิถีพุทธสู่สังคม
• ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
• ไม่ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
สนับสนุนค่าใช้จ่าย  ติดต่อศูนย์พักฟื้นพระภิกษุอาพาธ โดยตรงที่ 0924879227 พระสมุห์กฎษดา ขนฺติกโร เจ้าอาวาสวัดห้วยยอด ประธานศูนย์


60. โรงพยาบาลพุทธโสธร
ที่อยู่: 174 ถนน มรุพงษ์ ตำบล หน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์: 038 814 375
Facebook: โรงพยาบาลพุทธโสธร

บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี: 201-1-45523-5
ชื่อบัญชี: “รพ.พุทธโสธร ทุนสงเคราะห์พระภิกษุสามเณร”


61. โครงการก่อสร้าง ตึกสงฆ์อาพาธอำเภอหัวตะพาน รพ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
ที่อยู่: 176 ตำบล รัตนวารี อำเภอ หัวตะพาน อำนาจเจริญ 37240
โทรศัพท์: 045 469 123
เริ่มก่อสร้าง: มีนาคม 2567
Facebook:
ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลหัวตะพาน

บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร ออมสิน สาขาลืออำนาจ
เลขที่บัญชี: 020387575697
ชื่อบัญชี “พระครูภาวนากิจจาทร (เกษม บุพศิริ)”

บริจาคผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขา อำนาจเจริญ
เลขที่บัญชี: 319-0-95723-1
ชื่อบัญชี: “โรงพยาบาลหัวตะพาน (เงินบริจาค)”


62. กองทุนสงฆ์อาพาธหลวงปู่มหาบุญมี สิริธโร โรงพยาบาลสุทธาเวช
โรงพยาบาลสุทธาเวช
ที่อยู่: 79/99 ถนนนครสวรรค์ ตำบล ตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์: 043 021 021

ธนาคารกรุงไทย สาขามหาสารคาม
เลขที่บัญชี 409-3-64644-9
ชื่อบัญชี “กองทุนสงฆ์อาพาธหลวงปู่มหาบุญมี สิริธโร โรงพยาบาลสุทธาเวช”


63. หออภิบาลสงฆ์ โรงพยาบาลหนองบัวลำภู

ที่อยู่: 199 หมู่ 13 ถนน วศวงศ์ ตำบล หนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 39000
โทรศัพท์: 042 006 006

ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองบัวลำภู
เลขที่บัญชี 402-0-82019-8
ชื่อบัญชี “หออภิบาลสงฆ์ โรงพยาบาลหนองบัวลำภู”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *