ศูนย์ปฏิบัติธรรม บริจาค ทำบุญ กองทุนปฏิบัติธรรม เผยแผ่ธรรมะทั่วประเทศ

กองทุนปฏิบัติธรรม

1. วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ จ.เชียงราย
ที่อยู่: 395 หมู่11 ตำบล ธารทอง อำเภอ พาน เชียงราย 57250
โทร 053 184 325
Website: http://www.watthumpra.com
Facebook: วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ เป็นวัดปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติประจำจังหวัดเชียงราย วัดในสังฆราชูปถัมภ์ วัดดีเด่นประจำจังหวัดปี 2554 สถานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ

บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 369-2-40399-0
ชื่อบัญชี “กองทุนปฏิบัติธรรม วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ”
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 369-2-40400-8
ชื่อบัญชี “กองทุนเผยแผ่ธรรม วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ”
ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 537-0-509936
ชื่อบัญชี “กองทุนเผยแผ่ธรรม วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ”


2.สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาชวิทยาลัย
ที่อยู่: ตำบล ลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
สมัครปฏิบัติธรรม: https://plan-vipassana.mcu.ac.th/vi/
บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4
ธนาคารทหารไทย เลขบัญชี 417-2-45937-4
ชื่อบัญชี “มหาจุฬาลงกรณาชวิทยาลัย ทุนวิปัสสนาธุระ”

รับใบเสร็จเพื่อหลดหย่อนภาษีได้ ส่งสลิปการโอนได้ที่
Email: vipassana@mcu.ac.th
Line: http://line.me/ti/g/7AmVt-Divx
ติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ
Website: https://plan-vipassana.mcu.ac.th/
Facebook: สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. : Vipassanadhura Institute MCU
โทร. 035 248 000 ต่อ 8144


3.ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ที่อยู่ : เลขที่ 4 ซอยเพชรเกษม 54 แยก 6 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ : 02 455 2525
เป็นองค์กรทางพระพุทธศาสนา เป็นผู้นำในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาสู่เยาวชนและผู้สนใจเข้าร่วมศึกษาและปฏิบัติธรรมตามพระไตรปิฎก (เถรวาท) โดยเน้นวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4
สมัครปฏิบัติธรรม: https://ybat-course.trcloud.co/site/index.php

ร่วมบริจาคได้ด้วยตนเองที่สมาคมฯ หรือโอนเงินเข้าบัญชี
ชื่อบัญชี “ยุวพุทธิกสมาคมเเห่งประเทศไทยฯ” บัญชี ออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 034-2-69529-9
กรณีโอนเงินเข้าบัญชี กรุณาส่งสำเนาใบนำฝาก (PAY IN)
พร้อมเขียนชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และวัตถุประสงค์ของการบริจาคไปที่
Line รับบริจาค ID : @ybatd https://bit.ly/2PiBFbg
สมาคมฯ จะได้ออกใบอนุโมทนาบัตรให้ท่านต่อไป (ใบอนุโมทนาบัตรสามารถนำไปลดหย่อนภาษี)

สแกนผ่านแอปพลิเคชั่น


4.วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) จ.เชียงใหม่
วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ 2 สังกัด มหานิกาย
ที่อยู่: 1 หมู่ 5 ถนนคัน ถนนคลองชลประทาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
สมัครเข้าปฏิบัติธรรม
สำนักงานแม่ชี (ปฏิบัติธรรมหญิง)
หรือที่สำนักงานสงฆ์ (ปฏิบัติธรรมชาย)
เวลา 7:00 – 8:00 น. ทุกวัน ยกเว้นวันพระ
เบอร์โทรศัพท์:
สำนักงานแม่ชี 053 278 620 ต่อ 109, 062-216 8339
สำนักงานสงฆ์ 053 278 620 ต่อ 102, 065-032 7592
สำนักงานฝ่ายต่างประเทศ 0821 857 701 (Foreigner)
LINE ID: watrampoeng
FACEBOOK: วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) Wat Ram Poeng (Tapotaram)
WEBSITE: https://www.watrampoeng.com/
บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 504-086115-4
ชื่อบัญชี “วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)”


5. มูลนิธิอาศรมมาตา จ.นครราชสีมา
เป็นสถานปฏิบัติธรรม ที่พักภาวนาเพื่อพัฒนาจิตใจ ตามแนวทางสติปัฏฐาน 4 และอานาปานสติ ซึ่งมีคอร์สปฏิบัติธรรมให้เลือกหลายแบบ หลายระดับ สำหรับทุกคนที่สนใจในการศึกษา เรียนรู้ และปฏิบัติธรรม และยังมีคอร์สปฏิบัติธรรมสำหรับเฉพาะสุภาพสตรี ซึ่งมีแม่ชีและอุบาสิกาเป็นวิทยากร
ที่อยู่: เลขที่ 67 หมู่ 7 ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
https://goo.gl/maps/MEHPC3FyDU5NZbDH8
สมัครเข้าปฏิบัติธรรม: https://ashrammata.org/courses/
ทำบุญสนับสนุนการปฏิบัติธรรม
สามารถเดินทางไปทำบุญด้วยตนเองที่มูลนิธิอาศรมมาตา
บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 239-2-48200-0
ชื่อบัญชี “มูลนิธิอาศรมมาตา”
แจ้งการโอนเงิน
ส่งหลักฐานการโอน หรือ แจ้งรายละเอียดมาที่
Email: ashrammata@gmail.com หรือ
Line: @ashrammata (มี @ ข้างหน้า) หรือ
Tel: 081-913-5031 อุบาสิกาพิชามญชุ์ (อุบาสิกาไก่)
ข้อมูลเพิ่มเติม
Website: https://ashrammata.org/
Facebook: มูลนิธิอาศรมมาตา Ashram Mata Foundation


6. ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน นานาชาติ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กทม.
เป็นศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนานาชาติ เปิดรับผู้ปฏิบัติธรรม ทั้งแบบไป-กลับ / ค้างคืน
ที่อยู่: 3 ถนน ท่าพระจันทร์ – วังหลัง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทร. 02-223-6878

สามารถร่วมทำบุญกับกองทุนปฏิบัติธรรมได้ที่
บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 905-009379-9 ชื่อบัญชี “วัดมหาธาตุเพื่อศูนย์วิปัสสนานานาชาติ”
ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 114-216-0819 ชื่อบัญชี “วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์เพื่อศูนย์วิปัสสนานานาชาติ”
การขอรับใบอนุโมทนาบัตรเพื่อลดหย่อนภาษีรายได้ประจําปี
โดยผู้บริจาคแนบสลิป หรือหลักฐานการโอนเงิน พร้อมชื่อนามสกุลและที่อยู่ เพื่อจัดส่งใบอนุโมทนาบัตร ไปที่
Line : @impcbkk4
Facebook: ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน นานาชาติ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
รายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-223-6878


7. วัดป่าร้อยปีหลวงพ่อวิริยังค์ จังหวัดราชบุรี
เป็นสถานปฏิบัติธรรม ตามแนวทางพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร
ที่อยู่: 101 ตำบล หินกอง อำเภอเมืองราชบุรี ราชบุรี 70000
โทรศัพท์: 091 837 7325
บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี 7380282611
ชื่อบัญชี “วัดป่าร้อยปีหลวงพ่อวิริยังค์”

ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่บัญชี 156-110-3670
ชื่อบัญชี “วัดป่าร้อยปีหลวงพ่อวิริยังค์”
ส่งหลักฐานการโอนได้ที่
Line ID: @watpa100
Facebook: วัดป่าร้อยปีหลวงพ่อวิริยังค์ จังหวัดราชบุรี
บริจาคผ่านแอปพลิเคชั่นธนาคาร8. วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี
เป็นสถานที่เน้นการศึกษา อบรมปฏิบัติธรรม และเผยแผ่ธรรมะ
ที่อยู่: เลขที่ 1 หมู่ 10 ซอย วัดปัญญา คลองหก ตำบล คลองหก อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์: 086 461 8353
สมัครปฏิบัติธรรม
โครงการเพิ่มโอกาสชีวิตปฏิบัติธรรมเนกขัมมบารมี หลักสูตร 3 วัน ศุกร์, เสาร์, อาทิตย์
ดูรายละเอียดและกรอกแบบฟอร์ม : Google Form
ข้อมูลเพิ่มเติม แอดไลน์ “วัดปัญญานันทาราม” ID: @watpanya
เบอร์โทรศัพท์ : 0864618353 (สำนักงานวัดปัญญาฯ) , 080-419-7284 (พระอาจารย์เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัคร)
โครงการเพิ่มโอกาสชีวิตปฏิบัติธรรมเนกขัมมบารมี หลักสูตร 5 วัน “ปัญญาบารมี ชีวีเป็นสุข”
ดูรายละเอียดและกรอกแบบฟอร์ม : Google Form
ข้อมูลเพิ่มเติม แอดไลน์ “ผู้รักการปฏิบัติธรรม” ID: @rakphawana หรือเบอร์โทรศัพท์ : 08025955159
บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 152-0-04362-7
ชื่อบัญชี “วัดปัญญานันทาราม”
Website: https://www.watpanya.org/
Line: https://page.line.me/nml1590b
Facebook: วัดปัญญานันทาราม


9. มูลนิธิธรรมอารี อยุธยา
เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เผยแผ่พระธรรมคำสอน จัดทําสื่อเผยแผ่พระธรรม ตามหลักธรรมในพระไตรปิฏก และเพื่อพัฒนาเป็นสถานสำหรับการศึกษาและการปฏิบัติธรรม
ในชื่อ “สวนธรรมธรรมอารี” ตลอดจนสนับสนุนการ จัดอบรมปฏิบัติธรรม สําหรับพระภิกษุ พุทรศาสนิกชน เยาวชน และสารารถณชนทั่วไป ตามหลักสติปัฏฐานสี่ ผ่านช่องทางออนไลน์ถ่ายทอดสดเป็นประจำทุกวัน
ที่อยู่: มูลนิธิธรรมอารี (สวนธรรมอารี) เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 6 ตำบล บ้านชุ้ง. อำเภอ นครหลวง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13260
โทร: 035950938
Website: https://www.dhammaaree.com/
Facebook: https://www.facebook.com/dhammaareefoundation
บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร
สนับสนุน สร้างสวนธรรม /บำรุงค่าน้ำ-ไฟ
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 061-3-38406-5 ชื่อบัญชี “มูลนิธิธรรมอารี”
สนับสนุน ปัจจัยสี่พระสงฆ์
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 964-0-31022-0 ชื่อบัญชี “ปัจจัยสี่พระสงฆ์”
สนับสนุน เผยแผ่รรรมะ
ธนาคารกรุงศรี เลขที่บัญชี 657-1-15284-1 ชื่อบัญชี “มูลนิธิรรรมอารี”
แจ้งการโอนเงินเพื่อขอรับใบอนุโมทนาบัตร
Line: @dhammaaree


10. มูลนิธิหอธรรมพระบารมี จ.ฉะเชิงเทรา
ทำหน้าที่เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ และส่งเสริมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐานสี่ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป โดยดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พศ.2527
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐานสี่
2. เพื่อส่งเสริม จัดทำกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป
3. เพื่อส่งเสริมงานศาสนาและวัฒนธรรม
4. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมดำเนินการกับองค์กรอื่นเพื่อสาธารณประโยชน์
5. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
การบริจาคให้กับมูลนิธิหอธรรมพระบารมี
บริจาคผ่านเว็บไซต์: https://www.kondee.com/charity.php
บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 570-2-12695-0 ชื่อบัญชี “หอธรรมพระบารมี”
การขอรับใบอนุโมทนาบัตร
ส่งชื่อ ที่อยู่ พร้อมหลักฐานเพื่อขอรับใบอนุโมทนาที่ donate@kondee.com


11. ศูนย์วิปัสสนา มูลนิธิโพธิวัณณา จ.ฉะเชิงเทรา
เป็นสถานที่ปฏิบัติวิปัสสนาตามแนวสติปัฏฐานสี่ เน้นดูกาย ดูใจ มีสติรู้อยู่กับปัจจุบัน มีหลักสูตรปฏิบัติธรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานหรือไม่เคยปฏิบัติมาก่อน และสำหรับผู้เคยปฏิบัติมาแล้ว
ดูคอร์สปฏิบัติธรรม: https://www.potiwanna.org/course
รับชมและฟังธรรมจากมูลนิธิโพธิวัณณา: https://www.youtube.com/@potiwannafoudation.offcial
ที่อยู่: 502 หมู่ 6 ตำบล ลาดกระทิง อำเภอ สมานชัยเขต จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24160
ติดต่อสอบถาม เวลาทำการ 09:00-17:00
โทรศัพท์ : 089-219-6523, 083-028-5767
Website: https://www.potiwanna.org/
Email: potiwanna@gmail.com
บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขาสนามชัยเขต เลขที่บัญชี 238-029-5069
ชื่อบัญชี: “กองทุนอเนกประสงค์มูลนิธิโพธิวัณณา


12. วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี
วัดอัมพวันเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมซึงพระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)เป็นผู้สร้างเป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่ ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติจะเป็นการฝึกแบบสติปัฏฐาน 4
ที่อยู่: 53 หมู่ 4 ถนนเอเชีย ตำบล พรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี สิงห์บุรี 16160
โทร : 098-469-0597
เว็บไซต์: https://www.amphawan.net/

ร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายกับทางวัดอัมพวัน
กองทุนบำเพ็ญกุศลหลวงพ่อจรัญ
ค่าใช้จ่ายต่างๆในวัด ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอาหารผู้ปฏิบัติธรรม และกิจการในวัดอัมพวัน
ธนาคาร กสิกรไทย เลขที่บัญชี 008-3-29126-5 ชื่อบัญชี “กองทุนบำเพ็ญกุศลหลวงพ่อจรัญ”
ค่าไฟฟ้าวัดอัมพวัน
ธนาคาร กสิกรไทย เลขที่บัญชี 236-2217779 ชื่อบัญชี ค่าไฟฟ้าวัดอัมพวัน

ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเพลพระภิกษุ และผู้ปฏิบัติธรรม
พระครูสังฆรักษ์ธเนศ โทร. 086-798-7464


13. ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม จ.นครราชสีมา
เป็นศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของพระนิสิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป รวมทั้งเป็นศูนย์อบรมจริยธรรม ส่งเสริมศีลธรรม แก่เด็กและเยาวชน
ที่อยู่: 301 หมู่ 7 ตำบล พญาเย็น อำเภอปากช่อง นครราชสีมา 30320
โทรศัพท์: 036 342 952
Facebook: ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม
บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคารทหารไทยธนชาต เลขที่บัญชี 155-2-12577-3 ชื่อบัญชี “กองทุนพัฒนามหาจุฬาอาศรม”
หรือสแกน QR CODE


14. วัดภัททันตะอาสภาราม จ.ชลบุรี
วัดภัททันตะอาสภารามเป็นวัดปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวมหาสติปัฏฐาน 4 และเป็นสถานที่ฝึกอบรมพระสังฆาธิการสนองงานคณะสงฆ์ และเป็นสถานที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของบุคลากรจากหน่วยราชการต่างๆ ตลอดจนฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป
ที่อยู่: 118/1 หมู่ 1 บ้านหนองปรือ ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง ชลบุรี 20220
Website: https://www.watbhaddanta.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bhaddantaasabha
สำนักงาน โทร: 038-160509, 086-819-8358
แจ้งยอดทำบุญ โทร: 084-678-7160
บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร
กองทุนภัตตาหาร: เพื่อเป็นค่าภัตตาหารสำหรับพระภิกษุสามเณรในยามจำเป็น และเป็นค่าอาหารสำหรับโยคีบุคคลผู้มาอยู่ปฏิบัติธรรมกรรมฐานในวัด
ธนาคารกสิกรไทย สาขาบ้านบึง บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 117-2-64876-9 ชื่อบัญชี “วัดภัททันตะอาสภาราม (กองทุนภัตตาหาร)”
ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านบึง บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 210-0-39554-8 ชื่อบัญชี วัดภัททันตะอาสภาราม (กองทุนภัตตาหาร)


15. วัดป่าวชิรบรรพต จ.ชลบุรี
วัดป่าในจังหวัดชลบุรี เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับผู้ที่เริ่มต้นปฏิบัติ ไม่ไกลจากตัวเมือง โดยใช้หลัก ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นวัดที่มีอาคารปฏิบัติธรรมมีลักษณะสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ อาคารคอนกรีตสูงใหญ่ สูง 4 ชั้น มีห้องพักจำนวน 100 ห้อง เน้นการใช้วัสดุ ปูนเปลือยเป็นหลัก
ที่อยู่: วัดป่าวชิรบรรพต ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

เป็นเจ้าภาพอาหาร โดยถวายปัจจัยทำบุญอาหารเช้า (อาหารวันละมื้อ)
งบประมาณ (ใน 1 วัน สามารถมีเจ้าภาพ 3 เจ้าภาพขึ้นไป เพื่ออาหารจะได้เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าปฏิบัติธรรม)
สามารถไปบริจาคเงินเป็นเจ้าภาพ หรือนำอาหารมาร่วมที่วัดได้ทุกวัน ก่อนเวลา 9 โมงเช้า
วันธรรมดา เจ้าภาพละ 3,000 บาท
วันหยุดและวันพระ เจ้าภาพละ 5,000 บาท
หรือบริจาคตามกำลังศรัทธา

บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 552-022 866-8 ชื่อบัญชี “วัดป่าวชิรบรรพต”

แจ้งการโอนเงิน
Facebook inbox: วัดป่าวชิรบรรพต จ.ชลบุรี


16. ศูนย์ปฏิบัติธรรม ธรรมโมลี จ.นครราชสีมา
เป็นศูนย์กลางการศึกษาและปฏิบัติวิปัสสนาภาวนากรรมฐาน และฝึกอบรมการปฏิบัติวิปัสสนาตามแนวสติปัฏฐาน 4 ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งบริหารศูนย์ปฏิบัติธรรมโดย มูลนิธิวัดพิชยญาติการาม
ที่อยู่: เลขที่ 108 หมู่ที่ 11 ถนนธนะรัตน์ กิโลเมตรที่ 3 บ้านหนองแก้ว ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ร่วมเป็นเจ้าภาพภัตตาหารผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
กองทุนศูนย์ปฏิบัติธรรม “ธรรมโมลี”
ธนาคารกสิกรไทย สาขาโลตัส ปากช่อง เลขที่บัญชี 007-8-13149-7
ชื่อบัญชี “ศูนย์ปฏิบัติธรรม ธรรมโมลี โดย พระครู ศรีภาวนานุศาส”

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
สำนักงานศูนย์ปฏิบัติธรรม ธรรมโมลี 086-460-5183 ,พระครูศรีภาวนานุศาสก์ (พระมหาสมนึก) รับสาย
พระแม็ก 089-182-0573
Facebook: https://www.facebook.com/Dhammolee
Website: https://www.dhammamolee.org


17. วิหารปฏิบัติธรรม วัดบรมสถล (วัดดอน) กทม.
วัดบรมสถลหรือวัดดอน เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำกรุงเทพมหานครแห่งที่ 16 มีการปฏิบัติธรรมตลอดทั้งปี โดยให้ความสำคัญของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ปฏิบัติธรรม ตามแนวสติปัฏฐาน 4
ติดต่อสอบถาม
LINE: SRI9
โทร: 081-555-4009
Facebook: วิหารปฏิบัติธรรมวัดบรมสถล วัดดอน
ร่วมทำบุญสนับสนุนการปฏิบัติธรรม
ธนาคารกสิกรไทย (สาขายานนาวา) เลขที่บัญชี 039-1-20281-8
ชื่อบัญชี “วัดบรมสถล(กองทุนวิปัสสนา)”


18. ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน นานาชาติ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
เปิดรับผู้ปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐาน 4 มีคอร์สปฎิบัติหลากหลาย ฝึกได้ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ แบบไป-กลับ และแบบค้างคืน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ที่อยู่: 3 ถ. หน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

ร่วมทำบุญบำรุงศูนย์วิปัสสนา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติธรรม
ในนาม “วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์เพื่อศูนย์วิปัสสนาฯ”
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาท่าพระจันทร์ เลขที่บัญชี 114-216-0819
ธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าพระจันทร์ เลขที่บัญชี 905-009379-9

Facebook: ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน นานาชาติ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
Line Official: https://lin.ee/gC3QJXm


19. พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ จ.ลพบุรี
เปิดให้ปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์
แผนที่ : https://maps.app.goo.gl/1tmrXmK8NV4xygPS9?g_st=ic
Facebook: พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม อาทิ ค่าน้ำ, ไฟ, อาหารสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรม
ธนาคารกสิกรไทย 133-1-89658-2
ชื่อบัญชี : มูลนิธิพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ


20. วัชรธรรมสถาน จ.นครปฐม
เป็นสถานที่ปฎิบัติธรรม สำหรับผู้สนใจและตั้งใจ มีอบรมหลักสูตรปฎิบัติธรรมระยะสั้น 3 วัน (ศุกร์, เสาร์, อาทิตย์) ทุกเดือน เดือนละ 1-2 ครั้ง โดยอาราธนาครูบาอาจารย์สายพระป่ากรรมฐานสายหลวงปู่มั่นทั่วประเทศ มาเป็นพระวิปัสสนาจารย์ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการเข้าอบรมปฎิบัติธรรม แต่ผู้เข้าอบรมต้องปฎิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

บริจาคสิ่งของ
– เครื่องสังฆภัณฑ์ ของใช้สงฆ์ และสถานปฏิบัติธรรม
– หนังสือเรียน-ชุดนักเรียน ชั้น ป.1-ป.6
– หนังสือประกอบการเรียนชั้นประถม
– สมุด/ปากกา/ดินสอ/ไม้บรรทัด/ยางลบ
– อุปกรณ์กีฬา เช่นลูกฟุตบอล ปิงปอง ฯลฯ
– เสื้อยืด กางเกงขาสั้น/ยาว กางเกงวอล์ม รองเท้า ถุงเท้า กระเป๋าหนังสือ
– เครื่องอุปโภคและบริโภค
– แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ยาสระผม แป้งฯ
– ผ้าห่ม เสื้อกันหนาว

ที่อยู่: 213-31 ถนนนครชัยศรี – ดอนตูม ตำบลห้วยพลู อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โทร 081 875 5588
Facebook: Vacharadham – วัชรธรรมสถาน

ร่วมเป็นเจ้าภาพการอบรมปฏิบัติธรรม บริจาคทุนทรัพย์
ธนาคารทหารไทยธนชาต
เลขที่บัญชี 040-2-33624-2
ชื่อบัญชี “วัชรธรรมสถาน โดย นพ. ปิโยรส ปรียานนท์”


21. พุทธวิหาร ศูนย์กลางการศึกษาวิปัสสนาธุระ วัดพระธรรมจักร จ.นครนายก
เป็นศูนย์กลางดำเนินการด้านการเรียนการสอนวิปัสสนาธุระในระดับหวังผล
ดำเนินการด้านการศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎกอย่างจริงจัง
ดำเนินการด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง

ที่อยู่: 100/1 หมู่ที่ 1 ตำบลดงละคร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000
ติดต่อสอบถาม โทร: 037-349-804 ธุรการ: 085-094-6981

บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร
กองทุนค่าดำเนินการภายในวัด อาทิ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารผู้ปฏิบัติธรรม และอื่น ๆ
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขานครนายก
เลขที่บัญชี 659-230025-5
ชื่อบัญชี “พระปลัดชัชวาล ชินสโภ/พระสมนึก ญาณสุโภ”
โครงการเผยแผ่ธรรม
เป็นโครงการจัดพิมพ์หนังสือของทางศูนย์ฯ ทุกชนิด รวมทั้งปฏิทินศูนย์ฯ ซึ่งจัดพิมพ์ขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเผยแพร่ตารางกิจกรรมและตารางปฏิบัติธรรม สามารถร่วมบริจาคได้ทาง
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดไท
เลขที่บัญชี 385-221825-5
ชื่อบัญชี วัดพระธรรมจักร

ท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคผ่านทางบัญชีต่าง ๆ
กรุณาโทรศัพท์แจ้งพระอาจารย์สมนึก ญาณสุโภ ล่วงหน้าก่อนโอนเงิน
ที่หมายเลข 085-094-6981, 090-9710711, 087-495-8111 และ/หรือ
คุณหนุ่ย ศิริเพ็ญ (เหรัญญิก) 081-694-1196
เพื่อความสะดวกในการจัดการงบประมาณตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค22. เสถียรธรรมสถาน กทม., จ.เพชรบุรี
เสถียรธรรมสถานช่วยสนับสนุนการฝึกฝนให้สตรีและเด็ก ในการปฏิบัติธรรมทางศาสนาหรือวิถีชีวิตที่มีคุณค่า และมีความพร้อมที่จะดูแลตัวเองและผู้อื่นเพื่อคุณภาพชีวิตที่นำไปสู่สุขภาวะ
ที่อยู่: เสถียรธรรมสถาน กรุงเทพมหานคร (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 23 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10230
เสถียรธรรมสถาน หุบเขาโพธิสัตว์ 599 หมู่ 13 อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170

บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 796-2-02843-2
ชื่อบัญชี “มูลนิธิเสถียรธรรมสถาน”


23. วัดถ้ำดอยโตน จ.เชียงใหม่
วัดถ้ำดอยโตน สถานที่สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาศาสนาพุทธธรรมและปฏิบัติธรรม มีการจัดหลักสูตรอบรมวิปัสสนากรรมฐาน เป็นคอร์ส ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดถ้ำดอยโตน เป็นประจำทุกๆ เดือนอย่างต่อเนื่อง ตลอดทั้งปี
ตารางปฏิบัติธรรม: https://www.vimuttidhamma.net/practice/
ที่อยู่: ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดถ้ำดอยโตน
เลขที่ 128 หมู่ 5 บ้านแม่สะป๊อก
ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360
โทรศัพท์/โทรสาร 053-106-126

บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสันป่าตอง
เลขบัญชี 367-057833-9
ชื่อบัญชี “วัด ถ้ำดอยโตน”
สำหรับผู้บริจาคท่านใดที่ต้องการใบอนุโมทนา กรุณาส่งสำเนาเอกสารการบริจาคพร้อมชื่อ ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ไปที่ E-mail : doitcmm@gmail.com


24. วัดนาหลวง (อภิญญาเทสิตธรรม)
การปฏิบัติธรรมที่วัดนาหลวงมุ่งเน้นการฝึกใจและสร้างคุณธรรมในชีวิตประจำวัน โดยให้ความสำคัญกับความเข้าใจและการปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้า และมีการดูแลและช่วยเหลือผู้ที่สนใจในการศึกษาธรรมะอย่างต่อเนื่อง
ที่อยู่: 29 ตำบล คำด้วง อำเภอบ้านผือ อุดรธานี 41160
Facebook: วัดนาหลวง (อภิญญาเทสิตธรรม)

เป็นเจ้าภาพโรงทาน
ติดต่อสอบถามฝ่ายธุรการ 0968783902
หรือสมทบทุนได้ที่
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 431-1-12308-6
ชื่อบัญชี “กองทุนพระมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตเพื่อนิพพาน วัดนาหลวง(อภิญญาเทสิตธรรม)”


25. สถาบันวิปัสสนาวิชชาลัย วัดมเหยงคณ์ จ.อยุธยา
ตารางปฏิบัติธรรม: https://www.v-vitchalai.com/one-day
โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ออนไลน์: https://sites.google.com/view/meditation-online/home

สอบถามรายละเอียด โทร. 080-907-1543, 081-981-9396, 086-303-1302
หรือแอด Line “สถาบันวิปัสสนาวิชชาลัย” ID Line: @VI22

รายละเอียดการบริจาค , จองเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร , สมัครคอร์สอบรมวิปัสสนากรรมฐาน
ติดต่อสอบถามโทร : 082-233-3848


26. วัดป่าเจริญราช จ.ปทุมธานี
ที่อยู่: 12/19 คลอง 11 ตำบล บึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12150
เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมใกล้กรุงเทพ โดยเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปทุมธานี แห่งที่ 13 “สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น แห่งคณะสงฆ์ภาค 1 เขตการปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ประจำปี 2565
เน้นการปฏิบัติ รักษาศีล ๘ อย่างเคร่งครัด สำรวมกาย วาจา ใจให้เป็นปกติตลอดเวลา โดยใช้หลักสติปัฏฐานสี่
ดูรายละเอียด: การสมัครปฏิบัติธรรม วัดป่าเจริญราช
ติดต่อสอบถามได้ที่
พระกิตติศักดิ์ : 089-153-3661
คุณชนาณา : 0909549564
แม่น้อง : 085 6664898
Facebook : ศิษย์วัดป่าเจริญราช
Line: วัดป่าเจริญราช

สนับสนุนโครงการบริจาคผ่านธนาคาร
บัญชี ทำบุญค่าน้ำ-ไฟฟ้า วัดป่าเจริญราช
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโลตัสรังสิตคลอง 7
เลขที่บัญชี 291-250-856-0
ชื่อบัญชี “วัดป่าเจริญราช”
หรือติดต่อ 085-6664898
บัญชี ทำบุญถวายภัตตาหารเพล วัดป่าเจริญราช
ธนาคารกรุงไทย สาขารังสิต-นครนายก คลอง 11
เลขที่บัญชี 692-0-22427-5
ชื่อบัญชี “วัดป่าเจริญราช”


27. วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี
ที่อยู่: 100/1 ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
วัดสังฆทาน ตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรีนับเป็นวัดที่ร่มรื่น เหมาะสำหรับผู้ต้องการแสวงหาความสงบสุขทางจิตใจ ปฏิบัติธรรม เดินจงกรม ยืนสมาธิ ส่วนใหญ่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ เต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ให้ความร่มรื่น
รับปฏิบัติธรรม เนกขัมมะ ทุกวันไม่มีวันหยุด ไม่มีค่าใช้จ่าย
Facebook: วัดสังฆทาน หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ
ติดต่อสอบถาม
สำนักงานวัดสังฆทาน 02 -4961-240, 02-4961-164
ร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคริสตัล ราชพฤกษ์
เลขที่บัญชี 408-447470-4
ชื่อบัญชี “วัด สังฆทาน”


28. ศูนย์กลางการศึกษาวิปัสสนาธุระ วัดพระธรรมจักร จ.นครนายก
ที่อยู่: 100/1 หมู่ 1 ตำบลดงละคร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

ดำเนินการทำหลักสูตรการศึกษาวิปัสสนาธุระตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกำหนดไว้
ดำเนินการด้านการเรียนการสอนวิปัสสนาธุระในระดับหวังผล
ดำเนินการด้านการศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎกอย่างจริงจัง
ดำเนินการด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง
ดูหลักสูตร: http://www.buvec.org/course/
ติดต่อสอบถาม โทร: 037-349-804
Facebook: พุทธวิหาร ศูนย์กลางการศึกษาวิปัสสนาธุระ จ.นครนายก

โครงการเผยแผ่ธรรม
เป็นโครงการจัดพิมพ์หนังสือของทางศูนย์ฯ ทุกชนิด รวมทั้งปฏิทินศูนย์ฯ ซึ่งจัดพิมพ์ขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเผยแพร่ตารางกิจกรรมและตารางปฏิบัติธรรม
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดไท
เลขที่บัญชี 385-221825-5
ชื่อบัญชี “วัด พระธรรมจักร”

กองทุนยา
เป็นกองทุนที่ทางศูนย์ฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลรักษาพยาบาลพระสงฆ์ สามเณร แม่ชี และผู้ปฏิบัติธรรม ที่เจ็บป่วยหรืออาพาธ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานและการดำเนินงานของทางศูนย์ฯ ให้เป็นไปอย่างราบรื่น สามารถร่วมบริจาคได้ที่ พระอาจารย์สมนึก ญาณสุโภ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมจักร กัมมัฏฐานาจริยะ ประธานกองทุนยา โทรศัพท์ 085-094-6981, 090-971-0711, 087-495-8111 และ/หรือ คุณหนุ่ย ศิริเพ็ญ (เหรัญญิก) 081-694-1196

ท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคผ่านทางบัญชีต่างๆ กรุณาโทรศัพท์แจ้งพระอาจารย์สมนึก ญาณสุโภ ล่วงหน้าก่อนโอนเงิน ที่หมายเลข 085-094-6981, 090-9710711, 087-495-8111 และ/หรือ คุณหนุ่ย ศิริเพ็ญ (เหรัญญิก) 081-694-1196 เพื่อความสะดวกในการจัดการงบประมาณตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *