บริจาคคอมพิวเตอร์พีซี โน๊ตบุ๊ค อุปกรณ์ไอที ที่ไม่ได้ใช้แล้ว

เพื่อกระจายทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ให้แก่ผู้ที่ต้องการช่วยส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีแก่ทุกคนในสังคม และยังช่วยลดขยะอิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย

นครธนมินิมาราธอน ครั้งที่ 13 โครงการ เดิน-วิ่งมหากุศล

โครงการ เดิน-วิ่งมหากุศลนครธน มินิมาราธอน ครั้งที่ 13 “วิ่งด้วยความรัก เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง” รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับ มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์

โครงการ เข็มวันอานันทมหิดล 2566 น้ำใจ…สร้างกุศล EYES NEED YOU ต่อสายตา…ด้วยสายใจ”

โครงการ เข็มวันอานันทมหิดล 2566 รายได้ที่ได้รับจากการรณรงค์ขอรับบริจาคเพื่อรับเข็มวันอานันทมหิดล 2566 จะถูกนำไปสมทบทุนให้กับ มูลนิธิอานันทมหิดล

มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย,

ช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์อาพาธและผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย,

หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรม สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รวมถึงนำไปสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาของสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมอหมูสู้มะเร็ง โครงการรวมใจไทยต้านภัยมะเร็ง

โครงการ “รวมใจไทยต้านภัยมะเร็ง” ได้ทำกิจกรรมปั่นจักรยานไปทั่วประเทศตามจังหวัดต่าง ๆ เพื่อรับการจากบริจาค โดยมีผู้ริเริ่มโครงการคือ นายแพทย์อนิรุทธิ นิรนาท (หมอหมู) ศัลยแพทย์มะเร็งวิทยาผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งเต้านม และเป็นผู้ก่อตั้งเพจ หมอหมูสู้มะเร็ง ซึ่งให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับมะเร็ง โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมะเร็ง

โครงการ reBOX บริจาคกล่องลังเก่าที่ไม่ได้ใช้ เพื่อคนพิการทั่วประเทศ

วัตถุประสงค์: เพื่อนำกล่องลังหรือซองกระดาษ ที่ไม่ได้ใช้กลับมารีไซเคิลโดย SCGP เป็นกล่อง BOX บุญ ส่งมอบให้หน่วยงานเพื่อคนพิการ ได้ใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ อาทิ สภากาชาดไทย, มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ, สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย, สมาคมคนสายตาเลือนราง (แห่งประเทศไทย), สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย เป็นต้น

ทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ อาคารสุจิณโณ

ติดต่อสอบถาม: มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ศาลาใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.
วันจันทร์ – ศุกร์ โทร 053-938400, 053-936000