ถวายภัตตาหาร พระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บริจาคด้วยตนเอง ส่วนธรรมเทศ อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สร้างอาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา วัดพระลอย สุพรรณบุรี

ขอเชิญร่วมบุญสร้างอาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
ณ วัดพระลอย ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ รพร.สว่างแดนดิน

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุน กองทุนหอสงฆ์อาพาธหลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธัมโม
และกองทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน วันเสาร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ ลานจอดรถหน้าตึกอาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ทอดผ้าป่าสามัคคี ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

เพื่อระดมทุนเพื่อกองทุนพระภิกษุสงฆ์อาพาธ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันภิกขุ ชลประทานและส่งเสริมและบำรุงศิลปวัฒนธรรมพระพุทธศาสนา

สมทบทุนจัดซื้อ เครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดระบบดิจิตอล ให้กับ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร

ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้อ
“เครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดระบบดิจิตอล (Biplane Digital Subtraction Angiography)”
ให้กับ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร

ช่องทางบริจาคช่วยน้ำท่วมภาคใต้ ธ.ค. 2566

รวมช่องทางบริจาค อาหาร, เครื่องใช้ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย น้ำท่วมภาคใต้ 2566
นราธิวาส, ยะลา และพื้นที่อื่น ๆ