โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน สําหรับพระสังฆาธิการ วัดมเหยงคณ์ อยุธยา

โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน แด่ พระสังฆาธิการ เจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ผู้ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ประจําปี 2567 ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 (จังหวัดพระนครศรีอยุรยา จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสระบุรี) ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 15 -29 มีนาคม 2567

ถวายภัตตาหารเช้า-เพล และน้ำปานะ โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ถวายภัตตาหารเช้า-เพล และน้ำปานะ โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ธนาคารทหารไทยธนชาต เลขที่บัญชี 417-245937-4
ชื่อบัญชี มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย “ทุนวิปัสสนาธุระ”

ร่วมสร้าง รพ.พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต จ.สกลนคร โดย วัดปทุมวนาราม

โครงการ สมทบทุนสร้างโรงพยาบาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต โดยสามารถบริจาคได้ที่
สำนักงานวัดปทุมวนาราม
ที่อยู่: 969 ถ. พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
หรือโอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 218-280405-5
ชื่อบัญชี วัดปทุมวนาราม (เพื่อสร้างโรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต)

สร้างตึกสงฆ์อาพาธ ศรีธรรมราชา ณ โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

โครงการสร้างตึกสงฆ์อาพาธ “ศรีธรรมราชา” ธนาคาร ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 302-304-2495 ชื่อบัญชี “มูลนิธิศรีธรรมราชา”

ถวายภัตตาหาร พระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บริจาคด้วยตนเอง ส่วนธรรมเทศ อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สร้างอาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา วัดพระลอย สุพรรณบุรี

ขอเชิญร่วมบุญสร้างอาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
ณ วัดพระลอย ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี