ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ รพร.สว่างแดนดิน

ทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุน กองทุนหอสงฆ์อาพาธหลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธัมโม

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุน กองทุนหอสงฆ์อาพาธหลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธัมโม
และกองทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

เนื่องในโอกาสคล้ายวันก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน วันที่ 26 มกราคม ของทุกปี พระเถรานุเถระผู้อุปถัมภ์ กองทุนหอสงฆ์อาพาธหลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธัมโม และกองทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จึงจะได้ จัดทำบุญเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา และร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบกองทุนหอสงฆ์อาพาธ หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธัมโม เพื่อซ่อม แซมปรับปรุงหอสงฆ์อาพาธ และเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์อาคารฟอกไตเทียม มอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

วันเสาร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2567
ณ ลานจอดรถหน้าตึกอาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ร่วมบริจาคผ่านบัญชีธนาคาร

เพื่อสมทบทุนค่ารักษาพยาบาลพระภิกษุสามเณรและแม่ชีอาพาธ
ชื่อบัญชี “เงินกองทุนหอสง์อาพาธหลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธัมโม รพร.สว่างแดนดิน”
ธนาคารออมสิน สาขาสว่างแดนดิน หมายเลขบัญชี 020180097402

เพื่อสมทบทุนเป็นค่าดำเนินกิจกรรมของกองทุนฯและทุนการศึกษาบุรุษพยาบาล
ชื่อบัญชี “เงินกองทุนหอสง์อาพาธหลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธัมโม รพร.สว่างแดนดิน”
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาสว่างแดนดิน หมายเลขบัญชี 020139188407

สมทบทุนจัดซื้อเครื่องไตเทียมสำหรับอาคารฟอกไต (เปิดอาคารเพิ่มเติม)
ชื่อบัญชี “กองทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์รพร.สว่างแดนดิน”
ธนาคารกรุงไทย สาขาสว่างแดนดิน หมายเลขบัญชี 4400504549

หากผู้บริจาคท่านใดต้องการนำยอดเงินที่บริจาคนี้ขอลดหย่อนภาษีเงินได้ส่วนบุคคล กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน และ ภาพหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีกองทุนฯ มาทางกล่องข้อความของเพจนี้
Facebook: กองทุนหอสงฆ์อาพาธ รพร.สว่างแดนดิน

เพื่อทางกองทุนหอสงฆ์อาพาธฯจะได้ทำเรื่องลดหย่อนภาษีเงินได้ให้ทุกท่านผ่านระบบ e-Donation ของกรมสรรพากรต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *