นครธนมินิมาราธอน ครั้งที่ 13

นครธนมินิมาราธอน ครั้งที่ 13 โครงการ เดิน-วิ่งมหากุศล

โครงการ เดิน-วิ่งมหากุศลนครธน มินิมาราธอน ครั้งที่ 13 “วิ่งด้วยความรัก เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง” รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับ มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์