บริจาคคอมพิวเตอร์พีซี โน๊ตบุ๊ค อุปกรณ์ไอที ที่ไม่ได้ใช้แล้ว

เพื่อกระจายทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ให้แก่ผู้ที่ต้องการช่วยส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีแก่ทุกคนในสังคม และยังช่วยลดขยะอิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย