ทอดผ้าป่า อาคารสุจิณโณ

ทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ อาคารสุจิณโณ

ติดต่อสอบถาม: มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ศาลาใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.
วันจันทร์ – ศุกร์ โทร 053-938400, 053-936000