ทำบุญ ๑๙ บาท ตักบาตรพระสงฆ์ สถาบันวิปัสสนาธุระ

สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ขอเชิญร่วมทำบุญ ๑๙ บาท ตักบาตรพระสงฆ์สนับสนุน โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน นิสิตบัณฑิตศึกษาและประชาชนทั่วไป

โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน สําหรับพระสังฆาธิการ วัดมเหยงคณ์ อยุธยา

โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน แด่ พระสังฆาธิการ เจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ผู้ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ประจําปี 2567 ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2 (จังหวัดพระนครศรีอยุรยา จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสระบุรี) ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 15 -29 มีนาคม 2567

ถวายภัตตาหารเช้า-เพล และน้ำปานะ โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ถวายภัตตาหารเช้า-เพล และน้ำปานะ โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ธนาคารทหารไทยธนชาต เลขที่บัญชี 417-245937-4
ชื่อบัญชี มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย “ทุนวิปัสสนาธุระ”