ถวายภัตตาหารเช้า-เพล และน้ำปานะ โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ถวายภัตตาหารเช้า-เพล และน้ำปานะ โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ธนาคารทหารไทยธนชาต เลขที่บัญชี 417-245937-4
ชื่อบัญชี มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย “ทุนวิปัสสนาธุระ”

สร้างอาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา วัดพระลอย สุพรรณบุรี

ขอเชิญร่วมบุญสร้างอาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
ณ วัดพระลอย ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี